Zucker Crush 0.2 | Phá bỏ mọi giới hạn

Zucker Crush 0.2 | Phá bỏ giới hạn


[Zucker Crush version 0.2]
- Tính năng :
 + Tải ảnh và video từ Instagram
 + Tải ảnh và video từ stories Instagram
+ Tải ảnh và video từ stories facebook
- Cập nhập :
 + Tải video từ instagram
 + Tải ảnh từ instagram dù là quyền riêng tư
 + Fix bug tải video từ stories instagram
Về crack khiên các bạn tricker có thể cầm đi thách thức phá khiên vui vẻ nhé. Ok , và đây là đoạn code giúp bạn khi lười . Nếu muốn get gì nữa cứ góp ý phia dưới :V
  LINK CODE

Viết bình luận (0)
Xếp theo