Crack Photoshop CC 2018 - StarTruongIT

Hôm nay StarTruong sẽ hướng dẫn các bạn Crack Photoshop CC 2018 cực kì đơn giản và nhanh gọn


- Cách Crack như sau :
B1 : Chạy file host.bat trong thư mục Crack
B2 : Copy file amtlib.dll trong Thư mục Crack sau đó chep đè vào thư mục cài đặt của Photoshop CC 2018.

Đường dẫn mặc định vào thư mục cài đặt Photoshop CC 2018:

+, Với Windows 32Bit : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017
+, Với Windows 64Bit cai PTS CC 2018 32Bit: C:\Program Files(86)\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018
+, Với Windows 64Bit cai PTS CC 2018 64Bit: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018
 - Nếu cài Photoshop CC 2018 32Bit thì copy file amtlib.dll trong mục 32Bit - Neu cài Photoshop CC 2018 64Bit thì copy file amtlib.dll trong mục 64Bit                                                                     

Viết bình luận (5)
Xếp theo