Facebook Toolkit F12

> TÍNH NĂNG:
- Xóa posts theo thời gian.
- Ẩn các bài viết.
- Lấy Token & ID nhanh.
- Xóa hết các ảnh.
- ... (Sẽ Update tiếp theo nhu cầu).> Hướng dẫn sử dụng:
B1: Vào link bên dưới, copy code bên trong
B2: Quay lại trang Facebook, nhấn Ctrl+Shift+J
B3: Paste đoạn code ở Bước 1 vào và nhấn Enter.

** Với Code Minified thì có thể copy rồi dán thẳng vào thanh địa chỉ trình duyệt, nhấn Enter cũng được. Hoặc là thêm bookmark với địa chỉ là code minified.

> Cảnh báo:
- Các tính năng liên quan tới xóa sẽ không thể hoàn tác.
- Sẽ sớm tìm hướng cho phép User Backup lại các post bị xóa nhưng hiện tại thì chưa có (Có log ra console nhưng không ăn thua).

Author: MonokaiJs [@MonokaiJsp - 
https://fb.me/MonokaiJsp]


Viết bình luận (0)
Xếp theo