Share 3 PSD Ảnh bìa Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em

3 PSD này mình edit lại từ psd của StarTuanIT
 Tấm 1 và 2 đổi nền là ảnh ghệ nhìn ok luôn :)
 1. "Mẹ anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em"

2. "Em chỉ mang lại chua cay như gói mì hảo hảo"
3. "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em"

Viết bình luận (0)
Xếp theo