Thay đổi link cho Blogspot (xóa label và datetime trong url)

Thấy nhiều bạn sử dụng Blogspot không hài lòng lắm với đường dẫn hiện tại của Blogspot. Như có label, datetime trong đường dẫn....
Hôm nay mình viết bài viết này để giúp các bạn cách thay đổi đường dẫn. Ưu điểm thì thấy chuyên nghiệp hơn, có thể seo cho từ khóa bất kỳ trong url :))
Bước 1 : Các bạn vào Chủ đề -->> Chọn chỉnh sửa html
Bước 2 : Tìm thẻ <head> ở dòng 5
Thêm đoạn code này vào sau,bên dưới thẻ
CODE 
 Nhấn Lưu lại và hưởng thụ thành quả

Viết bình luận (0)
Xếp theo