FileZilla Client - Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

FileZilla 3.41.2 hỗ trợ upload file, dữ liệu lên server một cách nhanh chóng thông qua giao thức FTP. Đồng thời, còn giúp người dùng quản lý file, tìm kiếm file từ xa, chỉnh sửa file từ xa, đối chiếu thư mục một cách dễ dàng.


Viết bình luận (0)
Xếp theo