.htaccess chặn ip nước ngoài

Hôm nay thì website của mình lại bị DDOS tiếp.
Mình kiểm tra thì thấy toàn IP nước ngoài truy cập vào website. Trên server refesh 1 giây thì server ghi lại tầm ~ 1000 log. Nên mình có tìm kiếm và tìm được file .htaccess rất hay có thể chặn tất cả IP nước ngoài.


Các bạn có thể đặt trong thư mục public hoặc các thư mục quan trọng cần chống doss

Viết bình luận (0)
Xếp theo