Cách lấy token facebook và hủy token an toàn

Chào các bạn, hôm nay mình tìm được 1 trick khá hay của bạn Nguyễn Anh Nhân về cách lấy token và hủy token cực kì an toàn, nên muốn chia sẻ đến mọi người.



CÁCH LẤY ACCESS TOKEN
Truy cập Link này:
https://b-graph.facebook.com/auth/login?email={tai-khoan}&method=POST&password={mat-khau}&access_token=350685531728%257C62f8ce9f74b12f84c123cc23437a4a32
Nhớ thay đoạn: {tai-khoan} và {mat-khau} thành tài khoản và mật khẩu Facebook tương ứng nhé. Access Token là đoạn nằm trong ngoặc kép sau "access_token" có dạng EAAAAU....

CÁCH XÓA ACCESS TOKEN SAU KHI SỬ DỤNG
Truy cập Link này:
https://api.facebook.com/restserver.php?method=auth.expireSession&format=json&access_token={access-token}
Nhớ thay đoạn {access-token} thành Access Token cần xóa nhé.
Chúc các bạn thành công

Viết bình luận (0)
Xếp theo