Công cụ giúp giải nén nhiều file hàng loạt với cùng một mật khẩu

Tool giải nén hàng loạt

CÁCH DÙNG

  1. Chọn thư mục chứa các file nén có cùng mật khẩu.
  2. Nhập mật khẩu để giải nén các file đó. Nhấn Start để bắt đầu!


  1. Link bài viết gốc :https://www.facebook.com/groups/j2team.community/permalink/1062396610759125/
  2. Link dowload : https://drive.google.com/file/d/1Xko6Q4tha6USbrCutRg7mqzR8WX3lSDd/view
  3. Mật khẩu giải nén: J2TEAM

Viết bình luận (0)
Xếp theo