ĐĂNG KÍ VPS FOR FREE (3 hours)

ĐĂNG KÍ VPS FOR FREE (3 hours)

THÔNG TIN CẤU HÌNH  VPS
Windows Server 2012
RAM: 7GB
HDD: 100GB
2 CPU: 8×2 Core


Bước 1 : Vào Link đăng kí
Bước 2 : Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 
SIGN IN -> TEST DRIVE

Chúc các bạn thành công

Viết bình luận (0)
Xếp theo