Website Tiện Ích Với Google Drive


Nghe nhạc
 http://www.driveplayer.com/

Download file với url direct vào google drive
 http://filetodrive.thetimetube.com/

Download file với url direct vào google drive và một số cloud khác
 http://urltocloud.nsspot.net/

Đọc comic (file cbz, cbr, pdf)
 https://speedtesting.herokuapp.com/comicviewer/

Copy file từ google drive khác, có thể uncompress
 https://softgateon.herokuapp.com/urltodrive/

Transfer file google drive đến onedrive
 http://onedrive.booogle.net/

Dùng để download folder google drive mà không phải chờ zip lại
 https://softgateon.herokuapp.com/multidownload/

Transfer từ một số cloud khác vào google drive
 http://savetodrive.softgateon.net/

Upload video youtube bằng cách dùng file có trên google và một số cloud khác
 https://imclient.herokuapp.com/youtubeupload/

Unzip file trên google drive
 https://zipextractor.com/

Đổi định dạng, nén, giải nén file trên google drive
 https://cloudconvert.com/

Viết bình luận (0)
Xếp theo