Share ISO - Bản Win XP rút gọn lite siêu nhẹ thương mại

Đây là bản thương mại được bỏ bớt chương trình từ ISO bản quyền XP sp3, cấu hình thấp cho những máy phòng game năm 2000. CPU pentium 3 trở lên đều chạy được.


Quá trình cài đặt diễn ra nhanh, driver đầy đủ. Ổn định kích thước chỉ 216mb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách chương trình đã lượt bỏ, đảm bảo ổn định cho văn phòng, tiệm game:
Bộ lưu điện (UPS)
Distributed Link Tracking Client
Error Reporting
Fax Services
IMAPI CD-Burning COM Service
Indexing Service
IPSEC Policy Agent
Message Queuing (MSMQ)
Messenger
QoS RSVP
Quality of Service (QoS)
Remote Registry
Removable Storage
Route Listening Service
RPC Locator
Simple TCP/IP Services
System Restore
TCP/IP NetBIOS Helper
Telnet Server
Terminal Services
Universal Plug and Play
WebClient
;# Đa phương tiện #
Acm Core Codecs
ActiveX for streaming video
AOL ART Image Format Support
CDPlayer cũ và Sound Recorder
Images và Backgrounds
Intel Indeo codecs
Máy tính Bảng
Media Center
Movie Maker
Music Samples
Speech Support
Windows Media Player
Windows Media Player 6.4
;# Hệ thống #
.Net Framework
Administrator VB scripts
Color Schemes
Desktop Cleanup Wizard
File System Encryption
File System Filter Manager
Fonts thêm
Help and Support
Help Engine
Hỗ trợ định dạng ổ đĩa
IExpress Wizard
MS Agent
MS XML 2.0
Private Character Editor
Remote Installation Services (RIS)
Search Assistant
Service Pack Messages
Shell Media Handler
Symbolic Debugger (NTSD)
Tour
Web View
;# Hỗ trợ phần cứng #
Brother Devices
Gravis Digital GamePort
Hồng ngoại
Iomega Zip drive
Ramdisk
Teletext codec
Windows CE USB Host
;# Tiện ích Internet #
Communication tools
Comtrol Test Terminal Program
FrontPage Extensions
H323 MSP
Máy khách cho Hệ thống mạng Netware
MSN Explorer
Netmeeting
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Protocol
Peer-to-Peer
Synchronization Manager
Vector Graphics Rendering (VML)
Web Folders
Windows Messenger
;# Trình điều khiển #
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Bộ kết nối Màn hình
Bộ kết nối Màn hình (cũ)
Card giải mã Toshiba DVD
IBM PS/2 TrackPoint
IBM Thinkpad
ISDN
Logitech WingMan
Máy ảnh và Máy quay phim
Máy in
Máy quét
Microsoft SideWinder
Modems
MultiFunctional
Portable Audio
Serial Pen Tablet
Sony Jog Dial
Tape drives
;# Ứng dụng #
Accessibility Options
Briefcase
ClipBook Viewer
Charmap
Defragmenter
Internet Games
NT Backup
Pinball
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết bình luận (0)
Xếp theo